Carpinys orientalis-Келяв или източен габър

През 4 изображения по-долу е същият.                     DSCF0705                                                                                                                                                        И друг, тристъблен, с тези клечки и телове не изглежда добре но са временни, като част от оформянето.                                           DSCF0715 DSCF0711 DSCF0713

Leave a Reply