някой от бонсаите ми

Февруари 2009:

Май 2010

на двора:

Leave a Reply