Carpinus orientals

Време е за зимен сън, това габърче май не бърза особено 🙂

Leave a Reply